icon

Cùng nhau thành công

Với hơn 120 nhân viên Hồng Cơ Cam kết - Là đối tác lâu dài của bạn - Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, tăng lợi tức đầu tư cho các khách hàng có giá trị của chúng tôi.
Trở thành Nhà cung cấp Giải pháp Công nghệ & Kinh doanh hiệu quả bằng cách cung cấp giá cả cạnh tranh của các sản phẩm & dịch vụ chất lượng cao trong và sau khi thực hiện.

IBM

IBM eOpenHouse
Phát triển – Chuyển đổi – Đổi mới: Sẵn sàng Cưỡi Sóng

Ngày 8 tháng 4 năm 2021 | 9:30 sáng – 1:00 chiều (SGT)

– Tự động hóa thông minh
– Ưu tiên các nỗ lực hiện đại hóa trong thời gian ngân sách eo hẹp và làm việc từ xa

Khám phá thêm: https://www.ibm.com

Sản phẩm tiêu biểu

Dòng hệ thống điện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối…

Đọc thêm icon

Z Hệ thống

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối…

Đọc thêm icon

Đối tác uy tín của chúng tôi